1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Thị Luyến
Mã số thuế: 0316228836
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Ngày cấp: 13/04/2020
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ VIỆT PHÁT

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • In ấn
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Quảng cáo
 • Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ