1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: ĐÀO GIA TIẾN
Mã số thuế: 0315805294
Ngành nghề chính: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Ngày cấp: 22/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐAN THANH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
 • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • In ấn
 • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
 • Quảng cáo
 • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
 • Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
 • Sản xuất vải dệt thoi
 • Sửa chữa máy móc, thiết bị