2
Điện thoại: 0792229998
Người đại diện: ĐINH HOÀI ĐỈNH
Mã số thuế: 1101964179
Ngành nghề chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Ngày cấp: 07/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN GOOD & LUCKY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  • Bán buôn thực phẩm
  • Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
  • Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu