1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 02831349273
Người đại diện: Phạm Minh Tiến
Mã số thuế: 0317318070
Ngành nghề chính: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÍN HIỆU VÀNG

Danh mục ngành nghề:

  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan