1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC TÂM
Mã số thuế: 0315517056
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VẬN TẢI THÀNH TÀI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bốc xếp hàng hóa
  • Dịch vụ đóng gói
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Phá dỡ
  • Tái chế phế liệu
  • Thu gom rác thải không độc hại
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ