1
Tỉnh thành : ĐÀ NẴNG
Điện thoại: 0932455677
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Mã số thuế: 0401943354
Ngành nghề chính: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN BIZ LEASING

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất