1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0845820770
Người đại diện: Trần Văn Tuyên
Mã số thuế: 0110008467
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ T+

Danh mục ngành nghề:

 • Đào tạo cao đẳng
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục trung học cơ sở
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Giáo dục trung học phổ thông
 • Giáo dục văn hoá nghệ thuật
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất