1
Điện thoại: 0913256021
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CẤP
Mã số thuế: 4601537621
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Ngày cấp: 25/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DUNG TRANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ