1
Điện thoại: 0988507908
Người đại diện: LÂM VĂN VIỆT
Mã số thuế: 5000892849
Ngành nghề chính: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HỒNG THÁI

Danh mục ngành nghề:

 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
 • Phá dỡ
 • Xây dựng công trình công ích khác
 • Xây dựng công trình điện
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc