1
Điện thoại: 0966287386/0388884887
Người đại diện: DƯƠNG THỊ DUNG
Mã số thuế: 2500620982
Ngành nghề chính: Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
CÔNG TY TNHH DD TECH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn tổng hợp
  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sửa chữa thiết bị khác