1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Điện thoại: 0375454868
Người đại diện: Đoàn Thị Hương Đoàn Văn Ngọc
Mã số thuế: 0108539118
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Long Việt Việt Nam

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân