1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Lawrence Stephen Mariani Manfred Korneder
Mã số thuế: 0315431962
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
Công Ty TNHH Di Business Service Việt Nam