1
Tỉnh thành : HÀ NỘI
Người đại diện: BÙI THỊ KIỀU
Mã số thuế: 0108621933
Ngành nghề chính: Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT KAISE

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu