1
Điện thoại: 0911585474
Người đại diện: Nguyễn Trường Giang
Mã số thuế: 0109348878
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AMM VN

Danh mục ngành nghề:

  • Bốc xếp hàng hóa
  • Dịch vụ đóng gói
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
  • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương