2
Người đại diện: Lê Thị Ngọc Trân
Mã số thuế: 0316431034
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Ngày cấp: 08/08/2020
Công Ty TNHH Dịch Vụ Ăn Uống Hương Giang

Danh mục ngành nghề:

  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động