1
Điện thoại: 0888341789
Người đại diện: HOÀNG VĂN KHẢI
Mã số thuế: 2400862120
Ngành nghề chính: Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Ngày cấp: 23/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 365

Danh mục ngành nghề:

 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ điều tra
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Đại lý, môi giới, đấu giá
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động bảo vệ cá nhân
 • Hoạt động cấp tín dụng khác
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động pháp luật
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Quảng cáo