2
Tỉnh thành : ĐẮK LẮK
Điện thoại: 0911831138
Người đại diện: Phạm Như Năm
Mã số thuế: 6001680415
Ngành nghề chính: Giáo dục nghề nghiệp
Ngày cấp: 27/12/2019
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH TOÀN CẦU

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục nghề nghiệp
  • Hoạt động bảo vệ cá nhân