1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Điện thoại: 0904044688
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐÔNG
Mã số thuế: 0201975983
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Ngày cấp: 24/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP 673

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ