1
Điện thoại: 0909725715
Người đại diện: LÊ MINH PHÁP
Mã số thuế: 0316375710
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
Ngày cấp: 15/07/2020
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LỘC THĂNG LONG

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân