1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0906830885
Người đại diện: LÊ THỊ HÀ
Mã số thuế: 0315432349
Ngành nghề chính: Hoạt động bảo vệ cá nhân
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ – VỆ SĨ SONG HÀ

Danh mục ngành nghề:

  • Hoạt động bảo vệ cá nhân