1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Phạm Thị Thu Hà
Mã số thuế: 0316158522
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN AN KỲ

Danh mục ngành nghề:

  • Bưu chính
  • Chuyển phát
  • Dịch vụ đại lý tàu biển
  • Dịch vụ đại lý vận tải đường biển
  • Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
  • Đại lý
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
  • Môi giới