1
Điện thoại: 0944407474
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHƯ SƯƠNG
Mã số thuế: 6001652908
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN VŨ HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất