1
Điện thoại: 0934503208
Người đại diện: Trần Ngọc Hà
Mã số thuế: 0316994171
Ngày cấp: 25/10/2021
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BIG SEA