1
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CẦM ĐỒ KIM TÀI THẢO
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

6492 : Hoạt động cấp tín dụng khác

Ngành nghề kinh doanh:

– 3211: Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
+ Chi tiết: Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Gia công vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải và xi mạ điện tại trụ sở)
– 4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
+ Chi tiết: Mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ (trừ mua, bán vàng miếng)
– 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác
+ chi tiết: Dịch vụ cầm đồ (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 6619: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
+ Chi tiết: Đại lý cung ứng dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng
– Ngành nghề chưa có mã: Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI