1
Người đại diện: VƯƠNG THẾ QUÝ
Mã số thuế: 0108641016
Ngành nghề chính: Sửa chữa máy móc, thiết bị
Ngày cấp: 11/03/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CAO IMT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác