1
Tỉnh thành : CẦN THƠ
Điện thoại: 0925777703
Người đại diện: Dương Triết An
Mã số thuế: 1801724616
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG KIM AN

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động