1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0862734541
Người đại diện: TRẦN VĂN ĐÔNG
Mã số thuế: 0315516863
Ngành nghề chính: Hoạt động tư vấn quản lý
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN ĐÔNG HƯNG

Danh mục ngành nghề:

  • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Quảng cáo
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất