12
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: (028) 3930 5977
Email: kiemtoanbhp@gmail.com
Mã số thuế: 0300864314
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN KẾ TOÁN BHP
Địa chỉ: 41 Trương Định, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300864314
Số Điện Thoại Bàn: 028 3930 5977
Giấy phép kinh doanh: 0300864314
Email: kiemtoanbhp@gmail.com
Lĩnh vực: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
– Kiểm toán độc lập
– Dịch vụ tư vấn tài chính
– Dịch vụ tư vấn kế toán
– Dịch vụ tư vấn thuế
– Dịch vụ phần mềm kế toán
– Kiểm toán chi phí xây dựng
– Thẩm định giá
– Dịch vụ cổ phần hóa.
DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI