1
Điện thoại: 0903011590/0915634151
Người đại diện: Nguyễn Tiến Dũng
Mã số thuế: 3502383640
Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Công Ty TNHH Dịch Vụ – Kỹ Thuật – Cơ Khí Ngọc Dũng

Ngành nghề đăng ký kinh doanh:

  • Thành phố Vũng Tàu