1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Điện thoại: 0903628558
Người đại diện: Trịnh Thị Thanh Hà
Mã số thuế: 0315426391
Ngành nghề chính: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI TRỊNH GIA (NTNN)

Danh mục ngành nghề:

  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác