1
Điện thoại: 0975278696
Người đại diện: Nguyễn Thị Diệp
Mã số thuế: 0315124545-002
Ngành nghề chính: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MẸ BÉ DIỆP ANH CARE – CHI NHÁNH ĐÀ LẠT

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
  • Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng