1
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ RỬA XE & CHĂM SÓC XE Ô TÔ PHƯỚC THUẬN
Tình trạng: Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập

Ngành chính:

4661 : Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan

Ngành nghề kinh doanh:

– 2930: Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác
+ -( không hoạt động tại trụ sở )
– 4513: Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
– 4520: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
– 4541: Bán mô tô, xe máy
– 4542: Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
– 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
+ Chi tiết: bán buôn xăng dầu, nhớt xe và các sản phẩm liên quan (Trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
– 4931: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
– 5210: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
+ Chi tiết: Lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh kho bãi)
– 7710: Cho thuê xe có động cơ

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI