2
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SPA NHÀ NHỎ
Tình trạng: Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại

Ngành chính:

9631 : Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Ngành nghề kinh doanh:

– 4632: Bán buôn thực phẩm
+ ( không hoạt động tại trụ sở)
– 4690: Bán buôn tổng hợp
+ ( Trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng lpg, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
– 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
+ Chi tiết : Đại lý bán vé máy bay
– 9610: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
+ ( Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)
– 9631: Cắt tóc, làm đầu, gội đầu
+ (trừ hoạt động gây chảy máu)

DOANH NGHIỆP CÙNG PHÂN LOẠI