1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Bùi Phúc
Mã số thuế: 0316141504
Ngành nghề chính: Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THUẦN NHÃ

Danh mục ngành nghề:

  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Đại lý du lịch
  • Điều hành tua du lịch
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan