1
Tỉnh thành : THANH HÓA
Điện thoại: 0945182369
Người đại diện: LƯƠNG THỊ HOA
Mã số thuế: 2802669159
Ngành nghề chính: Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Ngày cấp: 07/05/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 2 THÀNH VIÊN HUYỀN HOA

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Khai thác, xử lý và cung cấp nước
  • May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
  • Xây dựng nhà để ở
  • Xây dựng nhà không để ở