1
Điện thoại: 0779921259
Người đại diện: Bascom Christopher Edward
Mã số thuế: 0316529625
Ngành nghề chính: Bán buôn đồ uống
Ngày cấp: 08/10/2020
Trạng Thái: Đang hoạt động
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BEC

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn đồ uống
  • Bán buôn tổng hợp
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • In ấn