1
Người đại diện: NGÔ THỊ BÍCH THỦY
Mã số thuế: 0315628729
Ngành nghề chính: In ấn
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI IN THUẬN LỢI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Dịch vụ liên quan đến in
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  • In ấn
  • Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị