1
Tỉnh thành : BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Người đại diện: Nguyễn Văn Linh
Mã số thuế: 3502381474
Ngành nghề chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xăng Dầu Nguyễn Linh

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu