1
Điện thoại: 0888970101
Người đại diện: Nguyễn Phú Kha
Mã số thuế: 0316427133
Ngành nghề chính: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Ngày cấp: 08/08/2020
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Zuca

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
  • Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Sản xuất giày dép
  • Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm