1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: Nguyễn Xuân Thái
Mã số thuế: 0316044772
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
Ngày cấp: 03/12/2019
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN VIỆT TIẾN

Danh mục ngành nghề:

  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
  • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động tư vấn quản lý
  • Lập trình máy vi tính
  • Quảng cáo
  • Xuất bản phần mềm