1
Điện thoại: 0919549118
Người đại diện: Mai Thị Nhung
Mã số thuế: 2802806609
Ngành nghề chính: In ấn
Ngày cấp: 04/11/2019
Trạng Thái: Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO GIA KHÁNH

Danh mục ngành nghề:

 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn tổng hợp
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Giáo dục mẫu giáo
 • Giáo dục nhà trẻ
 • Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
 • Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
 • In ấn
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại