1
Điện thoại: 0905359059
Người đại diện: Lê Thị Thái Thanh
Mã số thuế: 3301674329
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VĂN HÓA HÀM NGHI

Danh mục ngành nghề:

  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
  • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
  • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
  • Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • Đại lý du lịch
  • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
  • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại