1
Điện thoại: 0919792552
Người đại diện: Võ Thế Hào
Mã số thuế: 3502427224
Ngành nghề chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Ngày cấp: 15/06/2020
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI THẾ HÀO

Danh mục ngành nghề:

  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ