1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Mã số thuế: 3702868000
Ngành nghề chính: Hoạt động viễn thông không dây
Ngày cấp: 13/04/2020
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG MR.MINH

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Chuyển phát
  • Cổng thông tin
  • Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
  • Hoạt động viễn thông có dây
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Hoạt động viễn thông không dây
  • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan