1
Tỉnh thành : VĨNH PHÚC
Điện thoại: 0983358893
Người đại diện: NGUYỄN VĂN YÊN
Mã số thuế: 2500619634
Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Ngày cấp: 07/12/2018
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THÀNH ĐÔ

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động viễn thông có dây
  • Hoạt động viễn thông khác
  • Hoạt động viễn thông không dây
  • Hoạt động viễn thông vệ tinh
  • Sửa chữa thiết bị liên lạc