1
Tỉnh thành : BÌNH ĐỊNH
Điện thoại: 0913986068
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN
Mã số thuế: 4101547438
Ngành nghề chính: Lắp đặt hệ thống điện
Ngày cấp: 25/07/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MẶT TRỜI GIA KHANG

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
  • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Lắp đặt hệ thống điện
  • Sửa chữa thiết bị điện
  • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại