1
Tỉnh thành : HẢI PHÒNG
Người đại diện: CHEN, JIANQING
Mã số thuế: 0201934514
Ngành nghề chính: Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY ĐẠI DƯƠNG (HẢI PHÒNG)

Danh mục ngành nghề:

  • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
  • Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ