1
Tỉnh thành : HỒ CHÍ MINH
Người đại diện: ĐỖ THỊ THANH XUÂN
Mã số thuế: 0315517507
Ngành nghề chính: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MAI HUY

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
  • Đại lý, môi giới, đấu giá
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
  • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
  • Sản xuất linh kiện điện tử
  • Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
  • Sản xuất thiết bị truyền thông