1
Tỉnh thành : BÌNH DƯƠNG
Người đại diện: LÊ TRUNG HƯNG
Mã số thuế: 3702756240
Ngày cấp: 01/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VĂN HƯNG