1
Người đại diện: ĐẶNG VĂN CHIỀN
Mã số thuế: 0801285526
Ngành nghề chính: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Ngày cấp: 16/04/2019
Trạng Thái: NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
CÔNG TY TNHH DILMAS GROUP

Danh mục ngành nghề:

  • Bán buôn tổng hợp
  • Cho thuê xe có động cơ
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
  • Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Xay xát và sản xuất bột thô